ทำบัญชีดีมีระบบ ดั่งพบเข็มทิศ นำธุรกิจรุ่งเรือง :

จิระณัฐ ดิษยไตรพงศ์

j_r2

ผู้จัดการสำนักงานและไอที (Office & IT Manager)

วุฒิการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ประสบการณ์

  • Senior Quality Assurance Engineer (Automated & Performance) – Reuters Software (Thailand) Ltd.